Informacja dla podróżujących dot. COVID-19 – Maroko

Tanie wczasy Maroko

PODRÓŻ PROMEM

  •        Wjazd do Maroka

       Należy okazać:
1.    Ważny PASS VACCINAL zgodny z wymogami kraju pochodzenia.
Osoby zamieszkałe w Maroku (Marokańczycy i obcokrajowcy) muszą posiadać paszport szczepień zgodnie z krajowym protokołem szczepień
lub
2.    Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed odprawą paszportową oraz
3.    Fiszkę sanitarną Fiche Sanitaire du Passager/Public Health Passenger Form-Coronavirus- dostępna on line:
https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20navire%20(1).pdf?csf=1&e=vs2jUu

  • Nie określono wymogów dotyczących zasad wyjazdu z kraju drogą morską.

 PODRÓŻ SAMOLOTEM

  • Wjazd do Maroka

       Należy okazać:
1.    Ważny PASS VACCINAL oraz
2.    Negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 48 godzin przed odprawą paszportową oraz
3.    Fiszkę sanitarną Fiche Sanitaire du Passager/Public Health Passenger Form-Coronavirus- dostępna on line:
https://www.sante.gov.ma
Przy wjeździe wykonywane są testy:
– wybiórczo szybki test antygenowy
– wybiórczo test PCR (o wyniku pasażer jest informowany w późniejszym terminie). 
Zasady wjazdu dzieci:
poniżej 6. roku życia – brak restrykcji dot. warunków wjazdu.
powyżej 6 do 18 roku życia:
– test PCR wykonany maksymalnie 48 godzin przed odprawą paszportową
– szybki test antygenowy po przyjeździe.    
Kwarantanna 
Osoby z pozytywnym wynikiem testu (wykonanym przy wjeździe), które nie wykazują objawów/z łagodnymi objawami zakażenia: 
-samoizolacja w miejscu zamieszkania/hotelu.
 Osoby z pozytywnym wynikiem testu (wykonanym przy wjeździe),  z umiarkowanymi objawami zakażenia:
– hospitalizacja w szpitalu publicznym lub prywatnym.
                                                                           

  • Wyjazd z Maroka 

       Należy okazać:

ważny PASS VACCINAL potwierdzający przyjęcie 3. dawki szczepionki
lub ważny PASS VACCINAL potwierdzający przyjęcie 2. dawki szczepionki/1 dawki szczepionki Johnson&Johnson) w okresie nieprzekraczającym 4 miesięcy;
osoby zaszczepione tylko 2. dawkami szczepionki/1 dawką szczepionki Johnson&Johnson) w okresie przekraczającym 4 miesiące i zakażone COVID-19 nie później niż przed 28. dniami muszą okazać:
PASS VACCINAL oraz
wynik testu PCR/szybkiego testu antygenowego dokumentujący zakażenie oraz
zaświadczenie lekarskie o ozdrowieniu lub negatywny wynik testu PCR.

https://www.gov.pl/web/maroko/informacja-dla-podrozujacych-dot-covid-19—maroko

Informacja dla podróżujących dot. COVID-19 – Maroko
Przewiń na górę